Om projektet

Hvordan kan det blive lettere for de danske idrætsforeninger at skaffe frivillige?

Det er vi tre journaliststuderende, som har sat os for at undersøge. På denne side kan du derfor både læse om, hvordan idrætsforeningerne oplever mangel på frivillige og om bud på, hvordan det kan gøres lettere for foreningerne at skaffe frivillige. Artiklerne tager emner op, som vi på baggrund af dialog med de danske idrætsforeninger har fundet vigtige at undersøge.

Dialogen er stadig i gang i Facebookgruppen “Flere frivillige i idrætsforeninger”, hvor vi opfordrer folk med forbindelse til foreningslivet til at dele deres erfaringer med rekruttering af frivillige – gode som dårlige erfaringer. Du er meget velkommen til at blive en del af gruppen. Sammen kan vi forhåbentligt hjælpe og inspirere hinanden.

Spørgeskemaundersøgelse

I forbindelse med vores projekt udsendte vi et spørgeskema til ca. 600 foreningsformænd. 183 har svaret på spørgeskemaet. Selvom der ikke er tale om en repræsentativ undersøgelse, giver den alligevel et billede af problematikken.