Succesprojekt har gjort Middelfart HK selvforsynende: Henter fire til seks trænere fra egne rækker hvert år

Unge mennesker på KFUM Idræts Træner- og Lederuddannelse. Foto: Esben Erichsen

Med et stort og vedholdende fokus på at gøre frivilligt arbejde både spændende og sjovt er det lykkedes Middelfart FK at blive selvforsynende med hjælpe- og ungtrænere. Ungdomsformand tilskriver deres #ProjektNextGen succesen.

Af Anders Michaelsen, Nikita Fjorback og Simon Jensen

Ideen til denne artikel er opstået på baggrund af et Facebookopslag i gruppen “Flere frivillige i idrætsforeninger”. I opslaget har vi spurgt medlemmer med tilknytning til foreningslivet, om deres forening har en strategi, der har gjort det nemmere at rekruttere frivillige. Jesper Boesen Thomsen er en af dem, som kommenterede opslaget.

“I #ProjektNextGen i Middelfart Håndboldklub arbejder vi med rekruttering og uddannelse af de helt unge træner-/lederaspiranter. I er velkommen til at kontakte mig,” skrev projektleder for #ProjektNextGen og ungdomsformand i Middelfart Håndboldklub, Jesper Boesen Thomsen.

Og det gjorde vi så. 

Først og fremmest fordi vi var nysgerrige på at høre om projektet. Men også fordi Jesper Boesen Thomsen var den eneste, der kommenterede opslaget. Hvilket måske ikke er så overraskende. For størstedelen af de danske idrætsforeninger har nemlig ikke en strategi.

Fra afhængig til selvforsynende
I en mindre ikke-repræsentativ rundspørge, som 183 foreningsformænd har deltaget i, svarede 55 procent af formændene nej til at have erfaring med tiltag, der har fået flere til at melde sig som frivillige. 77 procent af de foreningsformænd der svarede nej, har i samme rundspørge angivet, at de ikke har nogen strategi for rekruttering af frivillige.

I en større repræsentativ undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut i 2012 har det ellers vist sig, at foreninger, der har en strategi, har nemmere ved at rekruttere frivillige end foreninger uden en strategi.

Det har Jesper Boesen Thomsen også erfaret. Inden foreningen i 2016 lavede en strategi for at få flere unge mennesker til at involvere sig i foreningslivet, måtte klubben ofte betale for at trække trænere udefra til klubben. I dag henter klubben i stedet hvert år mellem fire og seks nye unge trænere fra egne rækker, som tager sig af træningen af klubbens yngste hold. Successen tilskriver ungdomsformanden projektet med titlen #ProjektNextGen.

“Vi har forsøgt at gøre det så spændende og sjovt at være en del af foreningslivet, at de unge gerne vil være med, selvom det måske betyder, at de skal hjælpe til,” siger han.

De unge skal forstå tanken bag en forening

Ideen til projektet #ProjektNextGen opstod som følge af en lang periode, hvor klubben havde haft svært ved at skaffe frivillige trænere til klubben.

“Vi havde jævnligt en del trænere, som vi trak til udefra og måtte betale for kørsel og tøj for at have nok ledere på vores ungdomshold. Det mente vi, at vi skulle gøre et eller andet ved,” siger projektleder og ungdomsformand, Jesper Boesen Thomsen.

Klubben var efterhånden blevet træt af at spørge de samme seniorspillere gang på gang, om de ikke kunne tænke sig at være trænere for de yngre hold. Derfor var det oplagt at få de unge til at engagere sig mere i foreningen.

“Det er jo et spørgsmål om at løfte i flok, og den her foreningstanke ville jeg gerne have, at vi fik ind i de unge mennesker, for den forsvinder stille og roligt og bliver mere og mere et produkt, som man køber og smider væk, når man er færdig med at bruge det,” siger Jesper Boesen Thomsen. 

Noget for noget
Tanken bag #ProjektNextGen er, at flere af klubbens unge medlemmer vil involvere sig i foreningslivet som trænere, ledere eller som arrangører af klubbens arrangementer, hvis foreningen viser dem, at frivilligt foreningsarbejde er spændende og sjovt, og at det gavner både dem selv og andre at gøre en indsats.

“Jeg er sikker på, at der med projektet er blevet væsentlig større opmærksomhed på, at unge involverer sig i den forening, de gerne vil være i,” siger Jesper Boesen Thomsen.

Strategien indebærer, at foreningen tilbyder flere af klubbens unge medlemmer træner-, leder og dommerkurser uden egenbetaling. Klubben finansierer selv kurserne gennem fonde og sponsorater.

Desuden har klubben gennem årene afholdt flere sociale arrangementer for de unge og inviterer dem jævnligt til at deltage i oplæg eller gæstetræninger med inspirerende mennesker fra foreningslivet. F.eks. har håndbolddommer Per Olesen og tidligere landstræner Morten Hust gæstet klubben.

Landskendte dommer Per Olesen fortæller Middelfart HK’s unge om sin karriere. Foto: Middelfart HK

De mange tilbud har dog ikke kun været for de unges skyld. Der har også været et andet formål med projektet, fortæller projektlederen.

“Der har været en gulerod, og så har der også været nogle pligter ved det. Når vi sender en flok på trænerkursus, koster det selvfølgelig en ordentlig bunke penge, men vi har lavet en aftale om, at vi også forventer at få lidt igen, og at de påtager sig trænertjansen næste år. Det er sådan lidt noget for noget,” siger han.

Tid og penge er alfa omega
De seks unge medlemmer, som Middelfart Håndboldklub sendte på trænerkursus i sommer, er i dag alle sammen trænere for klubbens yngre hold. Det betyder, at klubben ikke længere skal betale for udgifterne ved at finde trænere udenfor klubben.

Derudover oplever klubben, at det med flere hjælpe- og ungtrænere også er lettere at finde voksne trænere.

“Hvis vi skal ud at finde trænere, er det altid lettere at sige, at to eller tre unge trænere også hjælper til. Det er klart lettere, hvis man er flere om det,” siger Jesper Boesen Thomsen.

Selvom det koster foreningen både tid og penge at følge strategien, er ungdomsformanden overbevist om, at det kun bliver nemmere at rekruttere frivillige, hvis man lægger en helhjertet indsats i det.

“Det er alfa omega, at man sætter penge og kræfter af. Det nytter ikke noget, at man gerne vil sende folk på kursus, hvis det så kun er tre ud af seks, der kan komme afsted. Det nytter heller ikke noget, at man laver et arrangement, men så ikke har midler til at gøre det spændende”.