Forældre undgår Glenn: “De ved, at jeg som regel vil spørge dem om frivilligt arbejde”

Masser af aktivitet ved Nøvling Fodbolddag. De frivillige er der dog ikke masser af. Privatfoto

Når pølserne på grillen skal vendes, når træværket skal males, eller når regnskabet skal opgøres i Nøvling Fodboldklub, står borgerne i den nordjyske by Nøvling ikke i kø for at give en hånd med. Tværtimod. Den siddende bestyrelse frygter, at de i fremtiden må betale sig fra arbejdet.

Af Anders Michaelsen, Nikita Fjorback og Simon Jensen

Den følgende artikel er kommet til på baggrund af en snak med flere bestyrelsesfolk i Nøvling FK. Bor du i Nøvling, men er ikke en del af det frivillige foreningsliv omkring Nøvling FK, vil vi meget gerne snakke med dig. Det er ganske ufarligt og anonymt. Henvend dig på sijen@dmjx.dk.

Når forældre først ser Glenn Wiebenson komme gående i sit træningstøj, så er det noget, der kan få benene på gled. Og det i en hurtig retning væk fra den smilende nordjyde.

”De ved, at jeg som regel vil spørge dem om frivilligt arbejde,” fortæller klubformanden.

I mere end ti år har han været formand for den nordjyske fodboldklub Nøvling FK, og her har det stort set altid været en kamp at finde nye trænere og folk til bestyrelsen, hvor man i øjeblikket er seks.

”Vi vil som minimum gerne være syv i bestyrelsen. Men vi vil også gerne være så mange, at vi kunne have nogle underudvalg, der bruger noget mere tid på enkelte ting, i stedet for der sidder seks eller syv mand og bruger tid på mange ting,” siger Glenn Wiebenson, der udover flere til bestyrelsen også står og mangler en kampfordeler og flere ungdomstrænere.

Én af de opgaver, klubben mangler frivillige til, er vedligeholdelse af udskiftningsbænke. Privatfoto

For det er ikke kun inden for kridtstregerne og hallinjerne, der bliver kæmpet i de danske idrætsforeninger. Også udenfor stregerne bliver der kæmpet en kamp. En kamp om at finde nye frivillige til klubbens daglige drift, bestyrelsesposter og til trænergruppen.

Idrætsforeningerne er udfordrede
Selvom andelen af danskere, der laver frivilligt arbejde stabilt har ligget omkring de 40 procent gennem en længere årrække, så er oplevelsen hos foreningslederne i de danske idrætsklubber næsten ligeså stabil i diverse undersøgelser.

I en større undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut tilbage i 2011, svarede mere end halvdelen af foreningerne, at det er ’svært’ eller ’meget svært’ at skaffe nye frivillige.

Fire år senere i 2015 svarede 38 procent af foreningerne i en undersøgelse fra SDU, at rekruttering og fastholdelse af frivillige i bestyrelse og udvalg er noget, som foreningerne ser som en stor eller meget stor udfordring. Idrætten anno 2015.

Og spoler man tiden frem til i dag, kan man ane, at besværlighederne ved at finde nye frivillige stadig eksisterer. I en mindre ikke-repræsentativ rundspørge, som vi har foretaget os, og som 183 foreningsledere har svaret på, oplever 67 procent, at det generelt er svært at finde nye frivillige.

Mange undskyldninger
Oplevelsen af at det er svært at finde nye frivillige, deler man i det nordjyske, hvor Glenn Wiebenson har hørt de fleste undskyldninger.

”Vi vil gerne hjælpe, hvis i mangler nogle to timer en lørdag formiddag,” lyder svarene oftest, forklarer Nøvling FK-formanden. Derudover er den generelle opfattelse i fodboldklubben, at lokalbefolkningen har en travl hverdag, som ikke levner meget tid til frivilligt arbejde.

I klubben har man ad flere gange forsøgt at lokke folk op på banerne til kampe eller frivillige arrangementer med gratis slush ice til børnene, gratis aftensmad, billige hotdogs og fest, men uden held.

”Folk har ikke tid, og de skal alt muligt andet. Weekenderne er ofte besat, og vi oplever, at der i dag er mere fokus på individet og ikke helt så meget på foreninger med holdsport,” lyder det samstemmende fra Nøvling FK-bestyrelsen.

Nye kræfter er vigtige for lokalengagementet
Byen Nøvling har omkring 370 indbyggere. Foruden en skole og en kirke, er Nøvling Fodboldklub omdrejningspunktet for meget af byens aktivitet. Derfor er det ifølge Anne-Marie Østergaard, som er kasserer for både fodboldklubben og byens borgerforening, også afgørende for lokalsamfundet, at der er opbakning til klubben.

Det er vigtigt, at klubben er her. Ellers bliver det sådan lidt en død by,” siger hun.

Anne-Marie Østergaard er frivillig i mange af byens foreninger og udvalg. Så mange, at tiden sommetider godt kan løbe fra hende. Derfor har hun også valgt at trække sig som kasserer i fodboldklubben, når de i januar holder generalforsamling.

Når endelig det lykkes at samle en solid flok frivillige, køres det store skyts også ind. Her illustreret ved en ladvogn og gravko til et projekt på fodboldbanen. Privatfoto

På den måde bliver en presset bestyrelse endnu mere presset i det nye år, hvis ingen anden melder sig til posten. Den nuværende bestyrelse har derfor luftet ideen, at det kan blive nødvendigt at ansætte en lønnet medarbejder, selvom det kan have konsekvenser for klubben.

“Man mister lokalengagementet i byen. Det er rart, at det er én, der kender klubben og ikke mindst én, der har lyst til at være her,” siger Glenn Wiebenson.

Ifølge formanden er der ellers masser af potentiale i byens borgere. Byen er i øjeblikket i fuld gang med et generationsskifte, hvor de ældre flytter fra byen, mens nye unge kræfter flytter til. 

En ond cirkel
Med et generationsskifte følger også et øget antal af børn, som potentielt kan få gavn af Nøvling Fodboldklub. Men uden frivillige trænere, som vil stå for træningen af ungdomsholdene, kommer der heller ingen børn i fodboldklubben.

“Vi har forsøgt at starte det op med en træner, vi mere eller mindre har presset ud i det. Men når træneren ikke har lyst, får man heller ikke flere medlemmer på holdet,” siger Glenn Wiebenson.

Uden flere medlemmer er det ifølge formanden svært at skaffe flere frivillige, da det oftest er medlemmernes forældre, der melder sig til de opgaver, som skal klares. På den måde er der tale om en ond cirkel i kampen om at rekruttere nye frivillige.

Få frivillige tager det tunge læs
Når der ikke er nogen nye frivillige, som melder sig til at tage ansvaret for en opgave eller to, betyder det, at de få nuværende frivillige skal knokle ekstra hårdt. 

“Der er jo færre folk til at løfte den samme mængde opgaver. Og så kører folk hurtigt sure i det, fordi de nærmest drukner i opgaver,” siger Glenn Wiebenson. 

Det kender træner og seniorspiller Lasse Holm Thuesen alt til. Glæden ved at hjælpe andre og kammeratskabet, der følger med det frivillige arbejde, gør, at han sjældent siger nej til at påtage sig en opgave i klubben.

“Når vi kommer, så hygger vi os sammen. Vi føler ikke, at det er en pligt, når vi skal være her. Nogle gange skal vi måske trække lidt i hinanden, men så er vi gode til at påpege, at det jo også er for vores egen skyld,” siger han.

Planerne er mange og ambitionerne store i Nøvling FK. Men pt. rækker ressourcerne ikke til mange projekter. Privatfoto

Alligevel ærgrer det Lasse, at det altid er den samme gruppe af frivillige, der træder til, når han opfordrer andre til at hjælpe.

“Det er svært at vide, hvad man skal stille op, når man ikke får noget svar. På et tidspunkt stopper man jo også helt med at gøre noget, fordi man ved, at det ikke nytter noget,” siger han.

Næstformand Henriette Pristed forstår Lasses frustration og ærgrelse. De manglende frivillige er en bremseklods på de planer og initiativer, den nuværende bestyrelse gerne vil have sat i søen – men ikke kan. 

”Vi har jo snakket om at dele os op i bestyrelsen og lave små udvalg. Men det er svært at holde i live, når der ikke kommer flere ind. Der kommer ikke flere børn eller frivillige. Det er panden mod muren,” siger hun.

Flere frivillige vil forbedre foreningen
Problemet med at rekruttere frivillige er ikke nyt i den lille fodboldklub i Nøvling. Alligevel håber den siddende bestyrelse, at fremtiden kan se lysere ud for frivilligheden i den lille forening med lidt over 100 medlemmer. 

Men hvad ville det så betyde for den spinkle bestyrelse at få tilført nye kræfter og idéer – det er formand Glenn Wiebenson hurtig til at indskyde. 

“Det ville jo også lette lidt på det hele. Så ville man have endnu mere lyst til at gøre noget og lyst til at gøre det endnu bedre. Dem der kommer og hjælper, de hygger sig jo og snakker indbyrdes,” siger Nøvling FK-formanden.